polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji : Przegląd Biblioteczny

Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Digitalizacja Przeglądu Bibliotecznego będzie kontynuowana ze środków przekazanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny w ramach projektu Dziedzictwo Cyfrowe. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer.

Liczba publikacji w kolekcji: 267

Ostatnio dodane

Ładowanie...