polski   English  

Statistics

Number of publications: 4169

Readers on-line: 441

Total number of users since Apr 1, 2017: 4325690

Collection

Library

Frequently read publications : Polish Librarians

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since:
Apr 1, 2017

Explanation:
 • In square brackets after the title there is number of times that given publication was displayed
Display  frequently read publications

 1. Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 [2629]
 2. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. Maria Lenartowicz] [496]
 3. Bibliotekarze bibliotek specjalnych [327]
 4. Śladami edukacji bibliotekarskiej [201]
 5. Z książką do ludzi [169]
 6. Z warsztatu bibliografa [152]
 7. Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego [133]
 8. W kręgu nauki i bibliotek [123]
 9. Znawcy rękopisów [119]
 10. Kustosze zbiorów specjalnych [113]