polski   English  

Statistics

Number of publications: 4200

Readers on-line: 512

Total number of users since Jun 1, 2021: 11636336

Collection

Library

Frequently read publications : Polish Librarians

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since:
Jun 1, 2021

Explanation:
 • In square brackets after the title there is number of times that given publication was displayed
Display  frequently read publications

 1. Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 [4424]
 2. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. Maria Lenartowicz] [616]
 3. Bibliotekarze bibliotek specjalnych [424]
 4. Śladami edukacji bibliotekarskiej [290]
 5. Z książką do ludzi [261]
 6. Z warsztatu bibliografa [242]
 7. Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego [238]
 8. Znawcy rękopisów [219]
 9. W kręgu nauki i bibliotek [218]
 10. Kustosze zbiorów specjalnych [207]