polski   English  

Statistics

Number of publications: 4200

Readers on-line: 462

Total number of users since Jun 1, 2021: 5508198

Collection

Library

Frequently read publications : Polish Librarians

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since:
Jun 1, 2021

Explanation:
 • In square brackets after the title there is number of times that given publication was displayed
Display  frequently read publications

 1. Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 [4118]
 2. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. Maria Lenartowicz] [607]
 3. Bibliotekarze bibliotek specjalnych [413]
 4. Śladami edukacji bibliotekarskiej [281]
 5. Z książką do ludzi [254]
 6. Z warsztatu bibliografa [233]
 7. Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego [228]
 8. Znawcy rękopisów [206]
 9. W kręgu nauki i bibliotek [204]
 10. Kustosze zbiorów specjalnych [198]