polski   English  

Statistics

Number of publications: 3849

Readers on-line: 58

Total number of users since Apr 1, 2017: 1363097

Collection

Library

Frequently read publications : Masters theses

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since:
Apr 1, 2017

Explanation:
  • In square brackets after the title there is number of times that given publication was displayed
Display  frequently read publications

  1. Psychologiczne aspekty projektowania serwisów internetowych [4343]
  2. Specyfika potrzeb i zachowań informacyjnych graczy gier MMO [3631]
  3. Algorytmy generowania cyfrowych wtórników dokumentów bibliotecznych i ich wersji prezentacyjnych : Analiza i ocena zastosowania praktycznego w polskich bibliotekach [863]
  4. Kolekcje ikonograficzne w polskich bibliotekach cyfrowych. Dostępność i formy promocji [861]
  5. Analiza tematyki Biuletynu EBIB [197]