Title : PASCAL - system wyszukiwania informacji międzydyscyplinowej w naukach ścisłych i biomedycznych

PASCAL - system wyszukiwania informacji międzydyscyplinowej w naukach ścisłych i biomedycznych