Title : Systemy notacyjne w językach informacyjno-wyszukiwawczych : próba typologii

Systemy notacyjne w językach informacyjno-wyszukiwawczych : próba typologii