Title : Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 26-27 lutego 2009 r.)

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 26-27 lutego 2009 r.)