Title : Bibliografia zalecająca a czytelnictwo : (z doświadczeń radzieckich) / zebrał, przeł. i wstępem opatrzył A. Wróblewski

Bibliografia zalecająca a czytelnictwo : (z doświadczeń radzieckich) / zebrał, przeł. i wstępem opatrzył A. Wróblewski