Title : O bibljografii : przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie miane dnia 22 marca 1865 r. przy rozpoczęciu wykładu z tej umiejętności.

O bibljografii : przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie miane dnia 22 marca 1865 r. przy rozpoczęciu wykładu z tej umiejętności.