polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

658.  Edition Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarządzanie, funkcje, standardy" Rzeszów, 17-18 maja 1999
Find objects similar to this one.
659.  Edition Funkcje tezaurusa w systemie informacyjno-wyszukiwawczym - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
660.  Edition Funkcjonalna spójność składników systemów informacyjnych w nauce - Ługowski, Bronisław
Find objects similar to this one.
661.  Edition Gaming w bibliotekach - klasyczne Role-Playing Games a czytelnictwo - Wójcik, Magdalena
Find objects similar to this one.
662.  Edition Geneza, życie i nauki dekretu - Zarzębski, Tadeusz
Find objects similar to this one.
663.  Edition Geneza Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej - Majewski, Zygmunt
Find objects similar to this one.
664.  Edition Geografia wydawnicza książek w Polsce (1999-2010) - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
665.  Edition Głos w dyskusji nad projektem przepisów katalogowania czasopism - Skwirowska,Stefania
Find objects similar to this one.
666.  Edition Głos w dyskusji o „Słowniku polskich towarzystw naukowych” - Wójcik, Zbigniew J.
Find objects similar to this one.
667.  Edition Główna Biblioteka Lekarska — wczoraj i dziś - Kapuścik, Janusz
Find objects similar to this one.
668.  Edition Główne kierunki prac naukowo-badawczych i projektowych dla systemu SINTO - Fiałkowski, Konrad
Find objects similar to this one.
669.  Edition Główne problemy zasad katalogowania - Pliszczyńska, Hanna
Find objects similar to this one.
670.  Edition Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa na świecie - Głowacka, Ewa
Find objects similar to this one.
671.  Edition Główne zagadnienia budowy krajowego systemu informacyjnego - Lenart, Jan
Find objects similar to this one.
672.  Edition Główne założenia projektu instrukcji katalogowania czasopism - Pieńkowska, Krystyna
Find objects similar to this one.
673.  Edition Gospodarka dubletami i drukami zbędnymi - Paruch, Józef
Find objects similar to this one.
674.  Edition Gramatyka pozycyjna w języku haseł przedmiotowych - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
675.  Edition Gromadzenie piśmiennictwa naukowego w bibliotekach sieci Polskiej Akademii Nauk - Mężyński, Andrzej
Find objects similar to this one.
676.  Edition Gromadzenie zbiorów w przyszłych bibliotekach centralnych przy placówkach PAN - Trzebiński, Wojciech
Find objects similar to this one.
677.  Edition Gromadzenie zbiorów w samodzielnych bibliotekach PAN — stan aktualny i perspektywy specjalizacji - Jabłoński, Zbigniew
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 124 Next >>>