polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r.
Find objects similar to this one.
2.  Edition Badania zachowań informacyjnych / Anna Mierzecka-Szczepańska - Mierzecka-Szczepańska, Anna
Find objects similar to this one.
3.  Edition Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
4.  Edition Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Franke
Find objects similar to this one.
5.  Edition Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego
Find objects similar to this one.
6.  Edition Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego
Find objects similar to this one.
7.  Edition Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Jarosław Pacek - Pacek, Jarosław
Find objects similar to this one.
8.  Edition Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i Elżbiety B. Zybert
Find objects similar to this one.
9.  Edition Bibliologia : problemy badawcze nauk humanistycznych : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kuźminy
Find objects similar to this one.
10.  Edition Bibliologia polityczna : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kuźminy
Find objects similar to this one.
11.  Edition Biblioteka, której nie ma... : Andrzej Edward Koźmian i jego książki / Agnieszka Chamera-Nowak - Chamera-Nowak, Agnieszka
Find objects similar to this one.
12.  Edition Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej i Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
13.  Edition Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Marcina Drzewieckiego
Find objects similar to this one.
14.  Edition Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły - Drzewiecki, Marcin (1948-2012)
Find objects similar to this one.
15.  Edition Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego
Find objects similar to this one.
16.  Edition Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd. 2 uzup. i rozsz.
Find objects similar to this one.
17.  Edition Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej : zarys problemów organizacyjnych i badawczych - Gaca-Dąbrowska, Zofia
Find objects similar to this one.
18.  Edition Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców / wyboru z listów Adama Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, Józefa Grycza i Heleny Hleb-Koszańskiej dokonała, wstępem, przypisami i indeksem opatrzyła Maria Dembowska
Find objects similar to this one.
19.  Edition Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki - Andrzejewska, Jadwiga (1923-2010)
Find objects similar to this one.
20.  Edition Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki - Andrzejewska, Jadwiga (1923-2010)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>