polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

126.  Edition Słownik pracowników książki polskiej : suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz
Find objects similar to this one.
127.  Edition Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 2 / pod red. Hanny Tadeusiewicz
Find objects similar to this one.
128.  Edition Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego
Find objects similar to this one.
129.  Edition Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro
Find objects similar to this one.
130.  Edition Standardy oceny bibliotek akademickich / Teresa Urszula Szmigielska - Szmigielska, Teresa Urszula
Find objects similar to this one.
131.  Edition Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu - Maj, Jerzy
Find objects similar to this one.
132.  Edition Stefan Vrtel-Wierczyński : w kręgu bibliografii i bibliotekarstwa - Sandecki, Jan
Find objects similar to this one.
133.  Edition Systemy informacji gospodarczej - Januszko, Wojciech
Find objects similar to this one.
134.  Edition Szerokie okno biblioteki - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
135.  Edition Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) / Dorota Siwecka - Siwecka, Dorota
Find objects similar to this one.
136.  Edition Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www : podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów - Gliński, Wiesław
Find objects similar to this one.
137.  Edition UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty
Find objects similar to this one.
138.  Edition Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
139.  Edition Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Jadwiga Woźniak-Kasperek - Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
140.  Edition Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów / Veslava Osińska - Osińska, Veslava
Find objects similar to this one.
141.  Edition W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Find objects similar to this one.
142.  Edition W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy - Dobrowolski, Zdzisław; Franke, Jerzy
Find objects similar to this one.
143.  Edition Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach - Ratajewski, Jerzy (1928-1999)
Find objects similar to this one.
144.  Edition Współczesna prasa kobieca a sprawy książki : treści literackie w czasopismach: "Przyjaciółka", "Twój Styl", "Cienie i Blaski" - Wodniak, Katarzyna
Find objects similar to this one.
145.  Edition Wstęp do Open Source / Sebastian Dawid Kotuła - Kotuła, Sebastian
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>