polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

141.  Edition W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Find objects similar to this one.
142.  Edition W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy - Dobrowolski, Zdzisław; Franke, Jerzy
Find objects similar to this one.
143.  Edition Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach - Ratajewski, Jerzy (1928-1999)
Find objects similar to this one.
144.  Edition Współczesna prasa kobieca a sprawy książki : treści literackie w czasopismach: "Przyjaciółka", "Twój Styl", "Cienie i Blaski" - Wodniak, Katarzyna
Find objects similar to this one.
145.  Edition Wstęp do Open Source / Sebastian Dawid Kotuła - Kotuła, Sebastian
Find objects similar to this one.
146.  Edition Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y / Barbara Kamińska-Czubała - Kamińska-Czubała, Barbara
Find objects similar to this one.
147.  Edition Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych : (dla bibliotekarzy) - Orłowski, Bolesław
Find objects similar to this one.
148.  Edition Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów /red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt
Find objects similar to this one.
149.  Edition Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa / pod red.Joanny Kamińskiej, Beaty Żołędowskiej-Król
Find objects similar to this one.
150.  Edition Zarządzanie zmianami w bibliotece - Wojciechowska, Maja
Find objects similar to this one.
151.  Edition Zastosowania komputera w bibliotece : poradnik - Maj, Jerzy; Nahotko, Marek; Szczęch, Władysław
Find objects similar to this one.
152.  Edition Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003
Find objects similar to this one.
153.  Edition Złote lata bibliografii polskiej : Ludwik Finkel i jego dzieło : zarys monografii - Nowak, Adam
Find objects similar to this one.
154.  Edition Z zagadnień form bibliografii : monografia bibliograficzna - Bajor, Agnieszka
Find objects similar to this one.
155.  Edition Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947 : studium bibliologiczne - Puchalski, Jacek
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>