polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

24.  Edition Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
25.  Edition Biblioteka w społeczności lokalnej = Library in the local community : materiały z sympozjum [październik 1991 r., Szczecin]
Find objects similar to this one.
26.  Edition Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek - Gmiterek, Grzegorz
Find objects similar to this one.
27.  Edition Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
28.  Edition Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej
Find objects similar to this one.
29.  Edition Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke
Find objects similar to this one.
30.  Edition Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce : przewodnik - Prokopowicz, Maria
Find objects similar to this one.
31.  Edition Biblioteki polskie we współczesnym Londynie - Szmidt, Jadwiga
Find objects similar to this one.
32.  Edition Biblioteki publiczne końca XX wieku - Biliński, Lucjan
Find objects similar to this one.
33.  Edition Biblioteki publiczne w strukturze społecznej / Jadwiga Kołodziejska - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
34.  Edition Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO
Find objects similar to this one.
35.  Edition Biblioteki w nowym otoczeniu / Jacek Wojciechowski - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
36.  Edition Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy : praca zbiorowa / pod red. Michała Zająca, Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
37.  Edition Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
38.  Edition Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne - Banacka, Marianna
Find objects similar to this one.
39.  Edition Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji - Leszczyński, Grzegorz
Find objects similar to this one.
40.  Edition Cenzura w dawnej Polsce : między prasą drukarską a stosem - Buchwald-Pelcowa, Paulina
Find objects similar to this one.
41.  Edition Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa / pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
42.  Edition Człowiek i książka - Bystroń, Jan Stanisław (1892-1964)
Find objects similar to this one.
43.  Edition Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP '96
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>