polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Proposals and Materials

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej
Find objects similar to this one.
2.  Edition Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej
Find objects similar to this one.
3.  Edition Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich, Warszawa 13-14 czerwca 2002 r.
Find objects similar to this one.
4.  Edition Automatyzacja bibliotek publicznych : materia?y z ogólnopolskiej konferencji
Find objects similar to this one.
5.  Edition Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Urbańska, Danuta
Find objects similar to this one.
6.  Edition Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materiały z konferencji, Puławy 15-16 września 1994 r.
Find objects similar to this one.
7.  Edition Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r.
Find objects similar to this one.
8.  Edition Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie : materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji", Poznań, 15-17 listopad 1994 r.
Find objects similar to this one.
9.  Edition Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji Grudziądz 2001 - Warszawa 2002
Find objects similar to this one.
10.  Edition Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra - Wałek, Anna
Find objects similar to this one.
11.  Edition Biblioteki powiatowe w Polsce : informator. 2 ed.
Find objects similar to this one.
12.  Edition Biblioteki publiczne w erze cyfrowej : poradnik PULMAN - Public Libraries Mobilising Advanced Networks
Find objects similar to this one.
13.  Edition Biblioteki publiczne w okresie transformacji : ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej, Arłamów-Przemyśl, dn. 10-12 września 1997 r.
Find objects similar to this one.
14.  Edition Biblioteki w reformie administracyjnej państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji dyrektorów WBP nt. Zmiany w prawie bibliotecznym, Radom 15-17 VI 1998
Find objects similar to this one.
15.  Edition Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik - Borecka, Irena
Find objects similar to this one.
16.  Edition Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece - Pioterek, Paweł
Find objects similar to this one.
17.  Edition Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych - Stepowicz, Marek
Find objects similar to this one.
18.  Edition Compatibility and integration of order systems : research seminar proceedings of the TIP/ISKO Meeting, Warsaw 13-15 September 1995
Find objects similar to this one.
19.  Edition Co nam zostało z tych lat : 80-lecie "Bibliotekarza", 50-lecie "Poradnika Bibliotekarza"
Find objects similar to this one.
20.  Edition Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa, 3-4 czerwca 2005 r.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>