polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej
Find objects similar to this one.
2.  Edition Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej
Find objects similar to this one.
3.  Edition Akademickie kształcenie bibliotekarzy : zarys historyczny - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
4.  Edition Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich, Warszawa 13-14 czerwca 2002 r.
Find objects similar to this one.
5.  Edition Antykwa polska Adama Półtawskiego - Muszkowski, Jan (1882-1953)
Find objects similar to this one.
6.  Edition Automatyzacja bibliotek publicznych : materia?y z ogólnopolskiej konferencji
Find objects similar to this one.
7.  Edition Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r.
Find objects similar to this one.
8.  Edition Badania zachowań informacyjnych / Anna Mierzecka-Szczepańska - Mierzecka-Szczepańska, Anna
Find objects similar to this one.
9.  Edition Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
10.  Edition Baśń w literaturze i w życiu dziecka : co i jak opowiadać? - Wortman, Stefania (1912-1982)
Find objects similar to this one.
11.  Edition Bibliofilskie silva rerum : szkice, notatki, wypisy - Kempa, Andrzej (1936-2009)
Find objects similar to this one.
12.  Edition Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Franke
Find objects similar to this one.
13.  Edition Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego
Find objects similar to this one.
14.  Edition Bibliografia : poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych : praca zbiorowa / pod red.: Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka
Find objects similar to this one.
15.  Edition Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego
Find objects similar to this one.
16.  Edition Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Urbańska, Danuta
Find objects similar to this one.
17.  Edition Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Jarosław Pacek - Pacek, Jarosław
Find objects similar to this one.
18.  Edition Bibliografia zalecająca a czytelnictwo : (z doświadczeń radzieckich) / zebrał, przeł. i wstępem opatrzył A. Wróblewski
Find objects similar to this one.
19.  Edition Bibliografie narodowe bieżące : przewodnik - Żydanowicz, Zofia.
Find objects similar to this one.
20.  Edition Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materiały z konferencji, Puławy 15-16 września 1994 r.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>