polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

102.  Edition Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r.
Find objects similar to this one.
103.  Edition Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju : konferencja międzynarodowa w 50. rocznicę podpisania konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Warszawa 13-15 maja 2004 r.
Find objects similar to this one.
104.  Edition Dzieje bibliografii w Polsce - Korpała, Józef (1905-1989)
Find objects similar to this one.
105.  Edition Dzieje książki w Polsce 1944-1989 : wybór źródeł / Dariusz Jarosz - Jarosz, Dariusz
Find objects similar to this one.
106.  Edition Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach - Drzewiecki, Marcin (1948-2012)
Find objects similar to this one.
107.  Edition Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska - Kurkowska, Ewa Jadwiga
Find objects similar to this one.
108.  Edition Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży - Materska, Katarzyna
Find objects similar to this one.
109.  Edition E-learning - nowe aspekty : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010 r.
Find objects similar to this one.
110.  Edition E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-34 września 2009 r.
Find objects similar to this one.
111.  Edition Elektroniczne dostarczanie dokumentów : nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa - Janiszewska, Kamila
Find objects similar to this one.
112.  Edition Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy - Maj, Jerzy
Find objects similar to this one.
113.  Edition Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
114.  Edition Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie - Dura, Anna
Find objects similar to this one.
115.  Edition Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego
Find objects similar to this one.
116.  Edition Ewidencja materiałów bibliotecznych : prawne regulacje
Find objects similar to this one.
117.  Edition Folksonomie czyli Społecznościowe opisywanie treści : poradnik - Stępień, Kamil
Find objects similar to this one.
118.  Edition Format USMARC rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego - Burchard, Maria
Find objects similar to this one.
119.  Edition Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki - Lenartowicz, Maria
Find objects similar to this one.
120.  Edition Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom powiatowy : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Biblioteka powiatowa '99 - pierwsze doświadczenia i wnioski", Radom/Jedlnia Letnisko 20-22 września 1999
Find objects similar to this one.
121.  Edition Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarządzanie, funkcje, standardy" Rzeszów, 17-18 maja 1999
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>