polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

293.  Edition Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego
Find objects similar to this one.
294.  Edition Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro
Find objects similar to this one.
295.  Edition Standardy biblioteczne : wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej : materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej, Warszawa, 11 grudnia 2003 r.
Find objects similar to this one.
296.  Edition Standardy oceny bibliotek akademickich / Teresa Urszula Szmigielska - Szmigielska, Teresa Urszula
Find objects similar to this one.
297.  Edition Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chełm 19-21.09.2002 r.
Find objects similar to this one.
298.  Edition Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu - Maj, Jerzy
Find objects similar to this one.
299.  Edition Stefan Vrtel-Wierczyński : w kręgu bibliografii i bibliotekarstwa - Sandecki, Jan
Find objects similar to this one.
300.  Edition Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny
Find objects similar to this one.
301.  Edition Struktura danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych - Paluszkiewicz, Anna (1941-2004)
Find objects similar to this one.
302.  Edition Systemy informacji gospodarczej - Januszko, Wojciech
Find objects similar to this one.
303.  Edition Szerokie okno biblioteki - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
304.  Edition Szwargot więzienny / zestawił K. Estreicher - Estreicher, Karol (1827-1908)
Find objects similar to this one.
305.  Edition Śladami edukacji bibliotekarskiej
Find objects similar to this one.
306.  Edition Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) / Dorota Siwecka - Siwecka, Dorota
Find objects similar to this one.
307.  Edition Technika i wynalazki : poradnik bibliograficzny
Find objects similar to this one.
308.  Edition Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. Maria Lenartowicz]
Find objects similar to this one.
309.  Edition Tradycje narodowo-kulturowe w literaturze dla dzieci i młodzieży : materiały z sesji, Jachranka 30 XI - 2 XII 1994 r.
Find objects similar to this one.
310.  Edition Tradycje polskich organizacji księgarskich - Kłossowski, Andrzej (1938-1997)
Find objects similar to this one.
311.  Edition Trwałość papieru w książkach polskich (lata 1920-39) - Błaszczyk, Sylwia
Find objects similar to this one.
312.  Edition Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www : podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów - Gliński, Wiesław
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>