polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1192.  Edition Perspektywy prasy tradycyjnej, internetowej i elektronicznej - Jurzec, Anna
Find objects similar to this one.
1193.  Edition Perspektywy rozwoju bibliotekarstwa polskiego w świetle nowej ustawy o bibliotekach - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
1194.  Edition Perspektywy rozwoju działalności informacyjnej do roku 2000 - Michajłow, A.I.
Find objects similar to this one.
1195.  Edition Perspektywy rozwoju systemu kształcenia doskonalenia kadr informacyjnych w ZSRR - Gorkowa, Walentyna I.
Find objects similar to this one.
1196.  Edition Photographs in the digital collection issues with the descriptive and subject cataloguing on the basis of the Digital Library of the Warsaw University of Technology - Miller, Maria; Wornbard, Małgorzata
Find objects similar to this one.
1197.  Edition Pierrefitte-sur-Seine – nowa karta w dziejach francuskiej archiwistyki - Pugacewicz, Iwona H.
Find objects similar to this one.
1198.  Edition Pierwsza oficjalna instrukcja katalogowania alfabetycznego w bibliotekach polskich - Adrianek, Mieczysława
Find objects similar to this one.
1199.  Edition Pierwsza w Polsce Katedra Bibliotekoznawstwa - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
1200.  Edition Pierwsze dziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego - Grycz, Józef (1890-1954)
Find objects similar to this one.
1201.  Edition Pierwszy akt prawny w zakresie specjalizacji działalności bibliotek naukowych w Polsce - Romańska, Anna
Find objects similar to this one.
1202.  Edition Pierwszy etap realizacji budowy nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi - Dylik, Zygmunt Stanisław
Find objects similar to this one.
1203.  Edition Pierwszy polski projekt „Generalnej Dyrekcji Bibliotek" - Łodyński, Marian
Find objects similar to this one.
1204.  Edition Pięćdziesięciolecie Książnicy Niemieckiej w Lipsku - Plesske, Hans Martin
Find objects similar to this one.
1205.  Edition Pius XI - papież bibliotekarz - Sajdak, Jan
Find objects similar to this one.
1206.  Edition Planowanie sieci bibliotek powszechnych w miastach na przykładzie Gdyni - Kowalski, Janusz
Find objects similar to this one.
1207.  Edition Planowanie strategiczne w bibliotece uczelnianej - Leytner-Zemánek, Barbara
Find objects similar to this one.
1208.  Edition Planowany nowy budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego - Matwiejczuk, Wanda
Find objects similar to this one.
1209.  Edition Planowa specjalizacja bibliotek naukowych - Pasierski, Jan
Find objects similar to this one.
1210.  Edition Plany finansowo-gospodarcze bibljotek uniwersyteckich - Łysakowski, Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
1211.  Edition Plany nowego gmachu Bibljoteki Jagiellońskiej w Krakowie - Birkenmajer, Aleksander
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>