polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1687.  Edition Termin i jego status w systemie leksykalnym języka informacyjno-wyszukiwawczego - Babik, Wiesław
Find objects similar to this one.
1688.  Edition Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego - Sordylowa, Barbara
Find objects similar to this one.
1689.  Edition Terminologia w zakresie informacji i dokumentacji w świetle norm ISO - Grochowska, Alina
Find objects similar to this one.
1690.  Edition Terminologia z zakresu pielęgniarstwa w wybranych polskich językach informacyjno-wyszukiwawczych (KABA, JHP BN, PTM GBL, MESH.PL)
Find objects similar to this one.
1691.  Edition Terminologiczna baza danych z zakresu teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
1692.  Edition Terminy metadanych DCMI i możliwości ich wykorzystania w opisie rzeczowym - Brachfogel, Agnieszka
Find objects similar to this one.
1693.  Edition Terminy metadanych DCMI - nowe zalecenie dla metadanych Dublin Core - Brachfogel, Agnieszka
Find objects similar to this one.
1694.  Edition Terminy zakazane /askryptory/ w językach informacyjno-wyszukiwawczych - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1695.  Edition Testy uzytecznosci serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu - Marzec, Paweł
Find objects similar to this one.
1696.  Edition Testy użyteczności w ocenianiu jakości serwisów internetowych bibliotek akademickich - Marzec, Paweł
Find objects similar to this one.
1697.  Edition Tezaurus informacji naukowej - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1698.  Edition Tezaurus nazw geograficznych Biblioteki Sejmowej - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1699.  Edition Tezaurus organizacji międzynarodowych - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1700.  Edition Tezaurus Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr - Woźniak, Jadwiga
Find objects similar to this one.
1701.  Edition Tezaurus prawa Biblioteki Sejmowej - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1702.  Edition Tezaurus SPINES - kontrolowany i usystematyzowany słownik z zakresu nauki i techniki dla potrzeb polityki naukowej, zarządzania i rozwoju - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1703.  Edition Tezaurus UNESCO z dziedziny oświaty, nauk ścisłych, nauk społecznych, kultury i komunikacji - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1704.  Edition Tezaurusy wczoraj i dziś - Bielicka, Lucyna Anna
Find objects similar to this one.
1705.  Edition The cochrane library jako przykład bazy typu Evidence Based Medicine - Łukomska-Kryger, Agnieszka
Find objects similar to this one.
1706.  Edition The library’s added value - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>