polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1709.  Edition The use of outsourcing in Polish higher education libraries in the light of survey research - Jazdon, Artur
Find objects similar to this one.
1710.  Edition "Towarzystwa Czytelne" : z dziejów organizacji czytelnictwa w Polsce - Walentynowicz, Maria
Find objects similar to this one.
1711.  Edition Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie : zagajenie zgromadzenia organizacyjnego Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie dnia 2 lutego 1907 r - Leszczyński, Stanisław
Find objects similar to this one.
1712.  Edition Tradycja i nowoczesność. Wykorzystanie nowych technologii w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego - Kozakowski, Jan
Find objects similar to this one.
1713.  Edition Tradycje bibljografji dzielnicowej czyli regionalnej wileńskiej - Brensztejn, Michał
Find objects similar to this one.
1714.  Edition Tradycje i współczesne potrzeby bibliotekarstwa teatralnego w Polsce - Basiński, Przemysław
Find objects similar to this one.
1715.  Edition Transactional reading theory in information organization - Nahotko, Marek
Find objects similar to this one.
1716.  Edition Transfer kultury i nauki z Austrii w sieci bibliotek austriackich za granicą - Wójcik-Bednarz, Monika
Find objects similar to this one.
1717.  Edition Transparency in science, open access and scholarly publishing. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 7 maja 2010 r.) - Chuchro, Ewa
Find objects similar to this one.
1718.  Edition Trudne dziecko, czyli o opracowaniu treściowym literatury pięknej / Jadwiga Woźniak-Kasperek - Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
1719.  Edition Trzecia Ogólnokrajowa Konferencja SBP w sprawie centralnych katalogów - Pasierski, Jan
Find objects similar to this one.
1720.  Edition Trzeci polski "egzemplarz bibljoteczny" - Gaberle, Eustachy (1891-1947)
Find objects similar to this one.
1721.  Edition Trzeci wiek w społeczeństwie informacyjnym - Aleksandrowicz, Renata
Find objects similar to this one.
1722.  Edition Trzeci Zjazd Bibljotekarzy Polskich w Wilnie: 26—28.VI. 1932 r.
Find objects similar to this one.
1723.  Edition Twenty years after: scientific research in the field of knowledge organization in Romania (1993-2012) - Francu, Yictoria; Popescu, Tabita
Find objects similar to this one.
1724.  Edition Typologia relacji pomiędzy jednostkami leksykalnymi języków informacyjnych - Sosińska, Barbara
Find objects similar to this one.
1725.  Edition Typologia współczesnych usług informacyjnych - Wójcik, Magdalena
Find objects similar to this one.
1726.  Edition Typologia zasobów Ukrytego Internetu - Pamuła-Cieślak, Natalia
Find objects similar to this one.
1727.  Edition Typy baz danych na CD-ROM - Popowska, Hanna
Find objects similar to this one.
1728.  Edition Typy i formy odsyłaczy w językach informacyjno-wyszukiwawczych - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>