polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1749.  Edition Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy w krajach Europy Wschodniej - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
1750.  Edition Uniwersyteckie sieci biblioteczne - Tetela, Grażyna
Find objects similar to this one.
1751.  Edition Uniwersytet w systemie informacji naukowej - Lenart, Jan; Ługowski, Bronisław
Find objects similar to this one.
1752.  Edition Using, citing and publishing scholarly content in the digital age : case study of humanities researchers - Nicholas, David
Find objects similar to this one.
1753.  Edition Usługi bibliotek akademickich a marketing - Rekowska, Maria
Find objects similar to this one.
1754.  Edition Ustawa o bibliotekach - Howorka, Bolesław
Find objects similar to this one.
1755.  Edition Ustawa o bibliotekach i jej realizacja w latach 1968-1974 - Pawlikowska, Ewa
Find objects similar to this one.
1756.  Edition Ustawa o Bibljotekach Gminnych - Rymar, Stanisław
Find objects similar to this one.
1757.  Edition Ustawa Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie
Find objects similar to this one.
1758.  Edition Ustawodawstwo biblioteczne za granicą - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
1759.  Edition Uwagi i przyczynki do badań czytelnictwa - Krzemieniecki, Leon
Find objects similar to this one.
1760.  Edition Uwagi i refleksje na temat Biblioteki Narodowej - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
1761.  Edition Uwagi nad życiem Józefa Grycza (w 40. rocznicę śmierci) - Zarzębski, Tadeusz
Find objects similar to this one.
1762.  Edition Uwagi na temat formatu POLMARC - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
1763.  Edition Uwagi na temat katalogowania scentralizowanego - Ramlau-Klekowska, Krystyna
Find objects similar to this one.
1764.  Edition Uwagi na temat kształcenia i doskonalenia pracowników informacji w toku pracy zawodowej - Schmoll, Georg
Find objects similar to this one.
1765.  Edition Uwagi na temat statusu pracownika INTE - Szwalbe, Jerzy
Find objects similar to this one.
1766.  Edition Uwagi na temat zakresu i organizacji badań w dziedzinie informacji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z programu SINTO - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
1767.  Edition Uwagi o badaniach nad terminologią bibliotekarską w związku z rozprawą Bolesława Świderskiego - Słodkowska, Elżbieta
Find objects similar to this one.
1768.  Edition Uwagi o bibliotekarskim szkolnictwie akademickim - Hollender, Henryk
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>