polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1769.  Edition Uwagi o chronologji wydań Statutów Sejmowych z czasów Zygmunta Starego - Piekarski, Kazimierz (1893-1944)
Find objects similar to this one.
1770.  Edition Uwagi o czytelnictwie studentów (z doświadczeń Biblioteki Jagiellońskiej) - Zawodzińska, Celina
Find objects similar to this one.
1771.  Edition Uwagi o kształceniu bibliotekarzy na poziomie średnim - Kostecki, Janusz
Find objects similar to this one.
1772.  Edition Uwagi o periodyzacji historii bibliotek polskich - Kosmanowa, Bogumiła
Find objects similar to this one.
1773.  Edition Uwagi o rozmieszczeniu i kształceniu kadr bibliotekarskich oraz pracowników ośrodków informacji naukowej - Kuźmińska, Krystyna
Find objects similar to this one.
1774.  Edition Uwagi o zakresie i sposobie redagowania „Przeglądu Bibliotecznego” - Skalska-Zlat, Marta
Find objects similar to this one.
1775.  Edition Uwagi o zawodzie bibliotekarskim i osobowości bibliotekarza - Korpała, Józef (1905-1989)
Find objects similar to this one.
1776.  Edition Uwagi w sprawie bibliotecznego inwentarza druków - Kossonoga, Jan
Find objects similar to this one.
1777.  Edition Uwagi w sprawie oddziałów informacji naukowej w bibliotekach szkół wyższych - Pabiszowa, Halina
Find objects similar to this one.
1778.  Edition Uwagi w sprawie prac naukowobadawczych w dziedzinie informacji naukowej - Chamerska, Halina
Find objects similar to this one.
1779.  Edition Uwagi w sprawie reorganizacji bibliotek zakładowych szkół wyższych - Kochańska, Anna
Find objects similar to this one.
1780.  Edition Uwarunkowania rozwoju bibliotek - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
1781.  Edition Uwarunkowania zewnętrzne budowy języków informacyjnych - Artowicz, Elżbieta
Find objects similar to this one.
1782.  Edition Użytkownicy informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie - Paszkiewicz, Urszula
Find objects similar to this one.
1783.  Edition Użytkownicy informacji w bibliotekach publicznych i ich potrzeby - Kocięcka, Mirosława
Find objects similar to this one.
1784.  Edition Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze. Analiza wyników badania - Wójcik, Magdalena
Find objects similar to this one.
1785.  Edition Użytkownik czy klient - refleksje terminologiczne - Kisilowska, Małgorzata; Przastek-Samokowa, Maria
Find objects similar to this one.
1786.  Edition W. I. Lenin a bibliotekarstwo - Abramov, Konstantin Ivanovic
Find objects similar to this one.
1787.  Edition Walidacja haseł do kartoteki wzorcowej języka haseł przedmiotowych - Głowacka, Teresa
Find objects similar to this one.
1788.  Edition Walka z piractwem audiowizualnym w sieci - Kunikowski, Jerzy
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>