polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1910.  Edition Wyniki konkursu na gmach Biblioteki Narodowej - Horodyski, Bogdan
Find objects similar to this one.
1911.  Edition Wypożyczanie i rewers biblioteczny - Howorka, Bolesław
Find objects similar to this one.
1912.  Edition Wystawa "Książka w Toruniu" - Mocarski, Z.
Find objects similar to this one.
1913.  Edition Wystawa "Marszałek Józef Piłsudski a Wilno" : w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie (11 V—14 VI) - Biłgorajska, J.
Find objects similar to this one.
1914.  Edition Wystawa historyczna "Polska i Litwa w łączności dziejowej" - Nowodworski, Witold
Find objects similar to this one.
1915.  Edition Wystawa polskiej książki historycznej 1917—1933 - Świerkowski, Ksawery (1897-1979)
Find objects similar to this one.
1916.  Edition Wystawa rękopisów w Montecassino - Inguanez, Mauro D.
Find objects similar to this one.
1917.  Edition Wyszukiwanie rzeczowe w publicznie dostępnych katalogach online - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1918.  Edition Wytyczne opracowania i przechowania mikrofilmów w specjalistycznej pracowni politechnicznej - Zielińska, Bożena
Find objects similar to this one.
1919.  Edition Wytyczne polityki gromadzenia zbiorów - problemy metodyczne - Chamerska, Halina
Find objects similar to this one.
1920.  Edition Wytyczne ustawodawstwa w zakresie bibljotek publicznych - Dąbrowska, Wanda (1884-1974)
Find objects similar to this one.
1921.  Edition Wywiad z doc. drem Henrykiem Sawoniakiem : wywiad - Sawoniak, Henryk (1912-2003)
Find objects similar to this one.
1922.  Edition Wywiad z drem Leonem Łosiem : wywiad - Łoś, Leon
Find objects similar to this one.
1923.  Edition Wywiad z mgr Izabelą Nagórską : wywiad - Nagórska, Izabela
Find objects similar to this one.
1924.  Edition Wywiad z prof. dr Alodią Kawecką-Gryczową : wywiad - Kawecka-Gryczowa, Alodia (1903-1990)
Find objects similar to this one.
1925.  Edition Wywiad z profesorem doktorem Janem Baumgartem : wywiad - Baumgart, Jan (1904-1989)
Find objects similar to this one.
1926.  Edition Wyższe studia bibliotekarskie w Czechosłowacji - Drtina, Jaroslav
Find objects similar to this one.
1927.  Edition Wyższe studia bibliotekarskie w ZSRR - Skoczylas, Władysław
Find objects similar to this one.
1928.  Edition Wzajemne relacje między dyscyplinami: informacja naukowa, bibliologia, bibliotekoznawstwo - Sordylowa, Barbara
Find objects similar to this one.
1929.  Edition Wzmocnione publikacje : nowy model wsparcia komunikacji naukowej - Kędzierska, Edyta
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>