polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1950.  Edition Zagadnienie klasyfikacji dokumentacji naukowej - Dobrowolski, Zygmunt
Find objects similar to this one.
1951.  Edition Zagadnienie not bibliograficznych przy katalogowaniu rękopisów - Olejniczak, Bernard
Find objects similar to this one.
1952.  Edition Zagadnienie rozwoju czytelnictwa wśród studentów szkół wyższych - Walterowa, Helena
Find objects similar to this one.
1953.  Edition Zagadnienie specjalizacji zbiorów a SINTO - Sordylowa, Barbara
Find objects similar to this one.
1954.  Edition Zagadnienie zbiorów specjalnych w bibliotece oświatowej - Olejniczak, Bernard
Find objects similar to this one.
1955.  Edition Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 19-20 września 2012 r.) - Pietrzkiewicz, Dorota
Find objects similar to this one.
1956.  Edition Zagraniczna wymiana wydawnictw w procesie specjalizacji zbiorów bibliotecznych - Stachowska, Krystyna
Find objects similar to this one.
1957.  Edition Zakopiańska Szkoła Przemysłu Drzewnego w latach 1876—1918 / Tomasz Kędziora - Kędziora, Tomasz
Find objects similar to this one.
1958.  Edition Zakres egzaminów dla bibliotekarzy dyplomowanych - Pliszczyńska, Hanna
Find objects similar to this one.
1959.  Edition Zakres pola tematycznego dziedziny „Wiedza o Kulturze” w metatekstach dokumentów prezentujących kulturę w ujęciu diachronicznym - Jarmoszuk, Zina
Find objects similar to this one.
1960.  Edition Zakup oraz wykorzystanie książek zagranicznych w bibliotekach akademickich w Polsce - Wojtasik, Urszula
Find objects similar to this one.
1961.  Edition Zalecenia i wytyczne międzynarodowe dotyczące kartotek autorytatywnych - Grochowska, Alina
Find objects similar to this one.
1962.  Edition Załogiecki — nieznany teoretyk bibliotekarstwa polskiego z połowy XIX wieku - Walentynowicz, Maria
Find objects similar to this one.
1963.  Edition Założenia budowy nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi - Stanisław Dylik, Stanisław
Find objects similar to this one.
1964.  Edition Założenia języka informacyjnego w systemie AWION - Artowicz, Elżbieta
Find objects similar to this one.
1965.  Edition Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii - Kruszewski, Tomasz
Find objects similar to this one.
1966.  Edition Zapotrzebowanie na informację biblioteczną w zakresie nauk biologicznych, doświadczalnych - Adler, Henryk
Find objects similar to this one.
1967.  Edition Zapożyczenia językowe w systemie języków haseł przedmiotowych - Stanis, Anna
Find objects similar to this one.
1968.  Edition Z archiwum Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie
Find objects similar to this one.
1969.  Edition Zarys programu badań nad strukturą tekstu - Marciszewski, Witold
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>