polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

21.  Edition Akademicka sieć informacyjna JANET - Szczęch, Władysław
Find objects similar to this one.
22.  Edition Akademickie kształcenie bibliotekarzy - postulaty raportu o stanie bibliotek i próby ich realizacji - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
23.  Edition Akcja Pruszkowska - ratowanie zbiorów bibliotecznych po Powstaniu Warszawskim fakty i ludzie - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
24.  Edition Aksjomatyczne ujęcie teorii tekstu w związku z problematyką informacji naukowej - Trzęsicki, Kazimierz
Find objects similar to this one.
25.  Edition Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Konferencja Ogólnopolska (Warszawa, 30 czerwca 2010 r.) - Grzymała, Justyna
Find objects similar to this one.
26.  Edition Aktualne metody wizualizacji uporządkowanej informacji - Osińska, Veslava
Find objects similar to this one.
27.  Edition Aktualne potrzeby współpracy bibliotek rolniczych - Wigluszowa, Maria
Find objects similar to this one.
28.  Edition Aktualne problemy prawne polskiego bibliotekarstwa i informacji naukowej - Howorka, Bolesław
Find objects similar to this one.
29.  Edition Aktualne problemy w dziedzinie czytelnictwa - Manteufflowa, Maria
Find objects similar to this one.
30.  Edition Aktualne problemy zawodu bibliotekarskiego. Referat wygłoszony na Ogólnokrajowym Zjeździe Delegatów SPB w dniu 28 kwietnia 1957 roku - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
31.  Edition Aktualne zagadnienia budowy systemu informacji o naukach społecznych - Lenart, Jan; Ługowski, Bronisław
Find objects similar to this one.
32.  Edition Aktualne zagadnienia w zakresie opracowywania zbiorów bibliotecznych - Remerowa, Zofia Krystyna (1898-1986)
Find objects similar to this one.
33.  Edition Aktualne zagadnienia z zakresu bibliotek naukowych - Bocheński, Adam
Find objects similar to this one.
34.  Edition Aktualne zagadnienia z zakresu księgozbiorów naukowych - Walterowa, Helena
Find objects similar to this one.
35.  Edition Aleksander Birkenmajer jako historyk nauki - Dobrzycki, Jerzy
Find objects similar to this one.
36.  Edition Aleksandra Birkenmajera koncepcja historii książki - Bieńkowska, Barbara
Find objects similar to this one.
37.  Edition Aleksandra Niemczykowa (1924-2011) Wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci - Radziejowska-Hilchen, Anna
Find objects similar to this one.
38.  Edition Amerykański dorobek w zakresie opracowania książki cennej i rzadkiej z zastosowaniem formatu MARC - Czapnik, Marianna
Find objects similar to this one.
39.  Edition Amerykański system informacji z dziedziny oświaty i wychowania - ERIC - Zybert, Elżbieta Barbara
Find objects similar to this one.
40.  Edition Amerykański zautomatyzowany system informacji prawniczej oraz informacji prasowej - LEXIS/NEXIS - Grabowska, Marta
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>