polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

41.  Edition Analityczny katalog przedmiotowy wydawnictw zwartych biblioteki specjalnej na kartach obrzeżnie perforowanych - Lemańczyk, Edmund
Find objects similar to this one.
42.  Edition Analiza bibliometryczna listy światowej programu UNESCO „Pamięć Świata” - Dudek, Kamila
Find objects similar to this one.
43.  Edition Analiza funkcjonowania wybranych sektorów francuskiego bibliotekarstwa uniwersyteckiego na przykładzie Biblioteki Centralnej Uniwersytetu Charles-de-Gaulle-Lille III - Pugacewicz, Iwona H.
Find objects similar to this one.
44.  Edition Analiza infometryczna czasopisma elektronicznego Open Access na przykładzie biuletynu EBIB - Katarzyna Ostrowska, Aneta
Find objects similar to this one.
45.  Edition Analiza niepowodzeń egzaminacyjnych kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych (1962-1982) - Ćwiekowa, Jadwiga
Find objects similar to this one.
46.  Edition Analiza obcych podręczników bibljotekarskich - Hleb-Koszańska, Helena
Find objects similar to this one.
47.  Edition Analiza piśmiennictwa na temat mechanizacji i automatyzacji bibliotek. Na podstawie wytypowanych pozycji z "Library and Information Science Abstracts" - Modzelewska, Barbara
Find objects similar to this one.
48.  Edition Analiza potrzeb informacyjnych w dobie Internetu - Nicholas, David
Find objects similar to this one.
49.  Edition Analiza potrzeb użytkowników informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej - Siniarska-Czaplicka, Jadwiga
Find objects similar to this one.
50.  Edition Analiza potrzeb w zakresie publikowania wyników badań naukowych - Królikowska, Aleksandra
Find objects similar to this one.
51.  Edition Analiza stanu zbiorów elektronicznych i warunków ich archiwizowania w polskich instytucjach bibliotecznych i wydawniczych - Januszko-Szakiel, Aneta
Find objects similar to this one.
52.  Edition Analiza zagranicznych czasopism z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na podstawie Social Science Citation Index/Journal Citation Reports (SSCI/JCR) - Drabek, Aneta
Find objects similar to this one.
53.  Edition Andrzej Grodek jako bibliotekarz i bibliograf - Uniejewska, Hanna
Find objects similar to this one.
54.  Edition Andrzej Mężyński i jego oceny czasopism. «Wreszcie» coś się dzieje! - Nowak, Piotr
Find objects similar to this one.
55.  Edition An essay on information overload - Muraszkiewicz, Mieczysław
Find objects similar to this one.
56.  Edition Anicety Renier — zapomniany działacz tajnego bibliotekarstwa polskiego w XIX wieku - Fajnhauz, Dawid
Find objects similar to this one.
57.  Edition Aniela Szwejcerowa-Gruszczyńska i jej rola w rozwoju dokumentacji i informacji naukowej - Ostrowska, Teresa
Find objects similar to this one.
58.  Edition An introduction: “Przegląd Biblioteczny” [The library review] in the past and in the years 2005-2012 - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
59.  Edition Ankieta form obsługi informacyjnej użytkowników przeprowadzona w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN - Królikowska, Aleksandra
Find objects similar to this one.
60.  Edition Ankieta w sprawie informatora o wynikach zakończonych badań naukowych z zakresu rolnictwa, leśnictwa, drzewnictwa oraz przemysłu spożywczego i wyżywienia - Kostrzewa, Zofia
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>