polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

660.  Edition Języki informacyjne: między tradycją a nadzieją na cyfrową przyszłość - Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
661.  Edition Języki informacyjne w warunkach postępującej informatyzacji procesów informacyjnych — kilka refleksji - Ścibor, Eugeniusz
Find objects similar to this one.
662.  Edition Języki informacyjno-wyszukiwawcze jako narzędzia pozyskiwania informacji w procesie kształcenia akademickiego: relacja z badań przeprowadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Świętokrzyskiej - Sobielga, Jolanta
Find objects similar to this one.
663.  Edition Języki informacyjno-wyszukiwawcze wczoraj, dziś... czy jutro? - Bojar, Bożenna
Find objects similar to this one.
664.  Edition Języki informacyjno-wyszukiwawcze w katalogach opac bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych - Cyran, Katarzyna
Find objects similar to this one.
665.  Edition Języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze - refleksje na koniec wieku: od strukturalizmu do kognitywizmu - Bojar, Bożenna
Find objects similar to this one.
666.  Edition Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego - Ostapczuk, Oksana
Find objects similar to this one.
667.  Edition Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
668.  Edition Języki opisu rzeczowego dokumentów w katalogu online bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego - Stanis, Anna
Find objects similar to this one.
669.  Edition Język KABA i języki haseł przedmiotowych nowej generacji - Głowacka, Teresa
Find objects similar to this one.
670.  Edition Język naturalny w wyszukiwaniu informacji i problemy jego przetwarzania - Babik, Wiesław
Find objects similar to this one.
671.  Edition Językowe aspekty polskiej polityki naukowej : pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji - Nowak, Piotr
Find objects similar to this one.
672.  Edition Język polski językiem urzędowym Unii Europejskiej znaczenie polityki językowej Unii Europejskiej dla bibliotekarzy - Ogonowska, Anna
Find objects similar to this one.
673.  Edition Język wyszukiwawczy a potrzeby informacyjne użytkowników - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
674.  Edition Joachim Lelewel o działalności informacyjnej bibliografa i bibliotekarza - Kurek-Kokocińska, Stanisława
Find objects similar to this one.
675.  Edition Józef Andrzej Załuski i jego dzieło (W dwóchsetną rocznice otwarcia Biblioteki Załuskich w Warszawie) - Bańkowski, Józef
Find objects similar to this one.
676.  Edition Józef Grycz - Horodyski, Bogdan
Find objects similar to this one.
677.  Edition Jubileusz 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 11 czerwca 2011 r.) - Radziejowska-Hilchen, Anna
Find objects similar to this one.
678.  Edition Jubileusz 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Krzysztofa Migonia - Wandel, Agnieszka
Find objects similar to this one.
679.  Edition Jubileusz Fryderyka Papéego
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>