polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Proposals and Materials

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

5.  Edition Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Urbańska, Danuta
Find objects similar to this one.
6.  Edition Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materiały z konferencji, Puławy 15-16 września 1994 r.
Find objects similar to this one.
7.  Edition Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r.
Find objects similar to this one.
8.  Edition Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie : materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji", Poznań, 15-17 listopad 1994 r.
Find objects similar to this one.
9.  Edition Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji Grudziądz 2001 - Warszawa 2002
Find objects similar to this one.
10.  Edition Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra - Wałek, Anna
Find objects similar to this one.
11.  Edition Biblioteki powiatowe w Polsce : informator. 2 ed.
Find objects similar to this one.
12.  Edition Biblioteki publiczne w erze cyfrowej : poradnik PULMAN - Public Libraries Mobilising Advanced Networks
Find objects similar to this one.
13.  Edition Biblioteki publiczne w okresie transformacji : ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej, Arłamów-Przemyśl, dn. 10-12 września 1997 r.
Find objects similar to this one.
14.  Edition Biblioteki w reformie administracyjnej państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji dyrektorów WBP nt. Zmiany w prawie bibliotecznym, Radom 15-17 VI 1998
Find objects similar to this one.
15.  Edition Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik - Borecka, Irena
Find objects similar to this one.
16.  Edition Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece - Pioterek, Paweł
Find objects similar to this one.
17.  Edition Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych - Stepowicz, Marek
Find objects similar to this one.
18.  Edition Compatibility and integration of order systems : research seminar proceedings of the TIP/ISKO Meeting, Warsaw 13-15 September 1995
Find objects similar to this one.
19.  Edition Co nam zostało z tych lat : 80-lecie "Bibliotekarza", 50-lecie "Poradnika Bibliotekarza"
Find objects similar to this one.
20.  Edition Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa, 3-4 czerwca 2005 r.
Find objects similar to this one.
21.  Edition Działania profilaktyczne w bibliotece : wskazówki metodyczne
Find objects similar to this one.
22.  Edition Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995)
Find objects similar to this one.
23.  Edition Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne : materiały z międzynarodowego seminarium "Zachowanie dziedzictwa kulturowego : dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie", Warszawa 5-7 grudnia 1994 r.
Find objects similar to this one.
24.  Edition Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>