polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

8.  Edition Badania zachowań informacyjnych / Anna Mierzecka-Szczepańska - Mierzecka-Szczepańska, Anna
Find objects similar to this one.
9.  Edition Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
10.  Edition Baśń w literaturze i w życiu dziecka : co i jak opowiadać? - Wortman, Stefania (1912-1982)
Find objects similar to this one.
11.  Edition Bibliofilskie silva rerum : szkice, notatki, wypisy - Kempa, Andrzej (1936-2009)
Find objects similar to this one.
12.  Edition Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Franke
Find objects similar to this one.
13.  Edition Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego
Find objects similar to this one.
14.  Edition Bibliografia : poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych : praca zbiorowa / pod red.: Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka
Find objects similar to this one.
15.  Edition Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego
Find objects similar to this one.
16.  Edition Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Urbańska, Danuta
Find objects similar to this one.
17.  Edition Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Jarosław Pacek - Pacek, Jarosław
Find objects similar to this one.
18.  Edition Bibliografia zalecająca a czytelnictwo : (z doświadczeń radzieckich) / zebrał, przeł. i wstępem opatrzył A. Wróblewski
Find objects similar to this one.
19.  Edition Bibliografie narodowe bieżące : przewodnik - Żydanowicz, Zofia.
Find objects similar to this one.
20.  Edition Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materiały z konferencji, Puławy 15-16 września 1994 r.
Find objects similar to this one.
21.  Edition Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i Elżbiety B. Zybert
Find objects similar to this one.
22.  Edition Bibliologia : problemy badawcze nauk humanistycznych : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kuźminy
Find objects similar to this one.
23.  Edition Bibliologia polityczna : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kuźminy
Find objects similar to this one.
24.  Edition Biblioteka, której nie ma... : Andrzej Edward Koźmian i jego książki / Agnieszka Chamera-Nowak - Chamera-Nowak, Agnieszka
Find objects similar to this one.
25.  Edition Biblioteka : wprowadzenie do zagadnień budowy - Piasecki, Władysław (1901-1978)
Find objects similar to this one.
26.  Edition Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r.
Find objects similar to this one.
27.  Edition Biblioteka fachowa. Wyd. 5 popr. i zaktualiz. - Assbury, Edward (1904-1997); Bruszewski, Tadeusz (1924-1994); Czarnecka, Jadwiga (1914-2008)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>