polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

86.  Edition Badania czytelnictwa : stan i potrzeby - Kozioł, Czesław
Find objects similar to this one.
87.  Edition Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego - Pindlowa, Wanda (1933-2015)
Find objects similar to this one.
88.  Edition Badania nad bibliotekami i księgozbiorami klasztornymi w Polsce. Warsztaty bibliologiczne PTB OW (Łódź, 22 kwietnia 2010 r.) - Kristanova, Evelina
Find objects similar to this one.
89.  Edition Badania nad dziejami książki polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego - Mlekicka, Marianna
Find objects similar to this one.
90.  Edition Badania nad historią polskiej książki drukowanej XV-XVII wieku - Buchwald-Pelcowa, Paulina
Find objects similar to this one.
91.  Edition Badania nad problemami informacji w naukach społecznych w Wielkiej Brytanii - Adam, Ralph
Find objects similar to this one.
92.  Edition Badania potrzeb informacyjnych pracowników naukowo-badawczych w resorcie geologii - Dębicka, Stanisława J.
Find objects similar to this one.
93.  Edition Badania potrzeb użytkowników informacji — studentów szkół wyższych - Aleksandrowicz, Irena; Jarecka, Helena
Find objects similar to this one.
94.  Edition Badania wpływu stosowania wskaźników roli oraz specyfikacji relacji kojarzeniowych na efektywność wyszukiwania informacji : wstępne opracowanie materiału badawczego - Ogórkiewicz, Wiesława; Wereszczyńska-Cisło, Barbara
Find objects similar to this one.
95.  Edition Badanie jakości słowników terminologicznych metodą ciągów definicyjnych - Babik, Wiesław; Bojar, Bożenna
Find objects similar to this one.
96.  Edition Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w eksperymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego - Bugalska, Barbara
Find objects similar to this one.
97.  Edition Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza W Poznaniu - Downar-Zapolska, Aldona; Jazdon, Artur
Find objects similar to this one.
98.  Edition Badanie potrzeb uczonych w Centralnej Bibliotece Słowackiej Akademii Nauk - Hiresova, Zyta
Find objects similar to this one.
99.  Edition Badanie potrzeb użytkowników medycznej informacji naukowej - Derlińska, Teresa; Grochowska, Jadwiga; Leligdowicz, Adolf; Malicka, Ewa
Find objects similar to this one.
100.  Edition Badanie użytkowników katalogu komputerowego Biblioteki Politechniki Wrocławskiej - Tomaszewska, Anna; Wojtczak, Jadwiga
Find objects similar to this one.
101.  Edition Banki danych - problemy efektywnego wykorzystania - Popper, Peter
Find objects similar to this one.
102.  Edition Bariery informacyjne w środowisku naukowym - badania pilotażowe - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
103.  Edition Bariery rozwoju automatyzacji działalności informacyjnej - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
104.  Edition Bariery w dzieleniu się wiedzą - przegląd literatury i próba klasyfikacji - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
105.  Edition Baza ART geneza i historia bazy, specyfika informacji prasowej - Popowska, Hanna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>