polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

400.  Edition Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization. 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa International Society for Knowledge Organization (ISKO) (Mysore, Indie, 6-9 sierpnia 2012 r.) - Babik, Wiesław
Find objects similar to this one.
401.  Edition CD-ROM w bibliotece — konkurent czy uzupełnienie dostępu online? - Górny, Mirosław
Find objects similar to this one.
402.  Edition Cechy dobrego języka informacyjno-wyszukiwawczego - Woźniak, Jadwiga
Find objects similar to this one.
403.  Edition Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych - Stepowicz, Marek
Find objects similar to this one.
404.  Edition Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie - Jaskowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
405.  Edition Cele i zadania zintegrowanej sieci informacji - Derentowicz, Mieczysław
Find objects similar to this one.
406.  Edition Cenne rękopisy i druki w zbiorach prof. Stasiaka - Słuszkiewicz, Eugenjusz
Find objects similar to this one.
407.  Edition Centralna baza haseł wzorcowych bibliotek akademickich - Burchard, Maria
Find objects similar to this one.
408.  Edition Centralna Biblioteka Morska - Dżaman, Ryszard
Find objects similar to this one.
409.  Edition Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego : badania potrzeb użytkowników - Litwinowicz, Maria
Find objects similar to this one.
410.  Edition Centralna biblioteka państwa a najpilniejsze potrzeby bibliotekarstwa krajowego - Romańska, Anna
Find objects similar to this one.
411.  Edition Centralna biblioteka piśmiennictwa polskiego w Czechosłowacji - Gawrecki, Drahoslav
Find objects similar to this one.
412.  Edition Centralna bibljoteka państwowa i bibliotheca patria - Łodyński, Marian
Find objects similar to this one.
413.  Edition Centralne katalogi piśmiennictwa zagranicznego Biblioteki Narodowej stan i perspektywy - Kowalczyk, Jakobina; Zawado, Hanna
Find objects similar to this one.
414.  Edition Centralne Katalogi Piśmiennictwa Zagranicznego w Bibliotece Narodowej - Rymsza-Zalewska, Danuta
Find objects similar to this one.
415.  Edition Centralny katalog czasopism polskich - Czerniatowicz, Janina
Find objects similar to this one.
416.  Edition Centralny katalog czasopism zagranicznych, znajdujących się w bibljotekach Rzeczypospolitej Polskiej - Miśkowiak, Jan
Find objects similar to this one.
417.  Edition Centralny katalog czasopism zagranicznych, znajdujących się w bibljotekach Rzeczypospolitej Polskiej - Miśkowiak, Jan
Find objects similar to this one.
418.  Edition Centrum dokumentacji automatycznej towarzystwa Thomson CSF - założenia i działalność - Ronikier, Jerzy
Find objects similar to this one.
419.  Edition Cenzura w dawnej Polsce : między prasą drukarską a stosem - Buchwald-Pelcowa, Paulina
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 124 Next >>>