polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

40.  Edition Cenzura w dawnej Polsce : między prasą drukarską a stosem - Buchwald-Pelcowa, Paulina
Find objects similar to this one.
41.  Edition Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa / pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
42.  Edition Człowiek i książka - Bystroń, Jan Stanisław (1892-1964)
Find objects similar to this one.
43.  Edition Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP '96
Find objects similar to this one.
44.  Edition Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece / Dariusz Grygrowski - Grygrowski, Dariusz
Find objects similar to this one.
45.  Edition Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce - Firlej-Buzon, Aneta
Find objects similar to this one.
46.  Edition Drukowany świat - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
47.  Edition Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich - Kowalska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
48.  Edition Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO : [standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO]
Find objects similar to this one.
49.  Edition Dziecko w świecie emocji literackich - Papuzińska, Joanna
Find objects similar to this one.
50.  Edition Dzieje książki w Polsce 1944-1989 : wybór źródeł / Dariusz Jarosz - Jarosz, Dariusz
Find objects similar to this one.
51.  Edition Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach - Drzewiecki, Marcin (1948-2012)
Find objects similar to this one.
52.  Edition Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska - Kurkowska, Ewa Jadwiga
Find objects similar to this one.
53.  Edition Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży - Materska, Katarzyna
Find objects similar to this one.
54.  Edition Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury / pod red. Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery
Find objects similar to this one.
55.  Edition Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
56.  Edition Indeksowanie treści : porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych / Piotr Malak - Malak, Piotr
Find objects similar to this one.
57.  Edition Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes
Find objects similar to this one.
58.  Edition Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy - Materska, Katarzyna
Find objects similar to this one.
59.  Edition Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>