polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

462.  Edition Dar rodziny wojskowej ku uczczeniu Józefa Piłsudskiego złożony Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie - Łysakowski, Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
463.  Edition Dar rządu francuskiego dla bibljoteki Uniwersyteckiej w Poznaniu - Szulc-Golska, Bożenna
Find objects similar to this one.
464.  Edition Dary i wymiana jako źródła wpływu czasopism zagranicznych w bibliotekach politechnik - Garnysz, Czesława; Przygocka, Jadwiga; Scegielniak-Wende, Jadwiga; Wojciechowska, Barbara
Find objects similar to this one.
465.  Edition Dawne i nowe formy pracy w bibliotekach naukowych - Rybicki, Paweł
Find objects similar to this one.
466.  Edition Definicja "czasopisma" w bibljotekarstwie - Dzikowski, Mikołaj
Find objects similar to this one.
467.  Edition Definicja terminu „Dokumenty audiowizualne” - Dziubecka, Radosława
Find objects similar to this one.
468.  Edition Definicje materiałów audiowizualnych wobec nowych form dokumentów - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
469.  Edition Definicje w dokumentach normalizacyjnych - Bojar, Bożenna
Find objects similar to this one.
470.  Edition Definiowanie języka deskryptorowego - Wereszczyńska-Cisło, Barbara
Find objects similar to this one.
471.  Edition Denotacja wyrażeń języków informacyjno - wyszukiwawczych - Sosińska, Barbara
Find objects similar to this one.
472.  Edition Depozyty cyfrowe z prywatnych kolekcji jako sposób wzbogacania zasobów bibliotek cyfrowych i ochrony dziedzictwa kulturowego - Wielek-Konopka, Magorzata
Find objects similar to this one.
473.  Edition Deskryptory formalne w Bibliotece Kongresu a tematy formalne w Języku Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i w języku KABA - Włodarczyk, Bartłomiej
Find objects similar to this one.
474.  Edition Deutsche Bibliothek we Frankfurcie nad Menem - Szymiczek, Franciszek
Find objects similar to this one.
475.  Edition Diagnoza długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego : badania jakościowe - Jasiewicz, Justyna; Kisilowska, Małgorzata; Paul, Małgorzata; Zając, Michał
Find objects similar to this one.
476.  Edition Digital cultural heritage and memory institutions within the structure of national identity: philosophical discourse - Sporane, Baiba
Find objects similar to this one.
477.  Edition Digitalizacja i rozpowszechnianie utworów osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z 25 października 2012 roku - Pietruch-Reizes, Diana
Find objects similar to this one.
478.  Edition Digitalizacja zbiorów bibliotek muzealnych. Konferencja Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (Oświęcim, 4-5 października 2010 r.) - Badowska-Buczak, Jadwiga; Krupka, Katarzyna
Find objects similar to this one.
479.  Edition Digital libraries and copyright in Poland - Święćkowska, Teresa
Find objects similar to this one.
480.  Edition DINI - Niemiecka Inicjatywa na rzecz Informacji Sieciowej - Cencora, Arkadiusz
Find objects similar to this one.
481.  Edition Discovering research collaboration networks from scientific digital libraries and repositories - Muraszkiewicz, Mieczysław; Rybiński, Henryk; Szczepański, Piotr
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>