polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Proposals and Materials

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

20.  Edition Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa, 3-4 czerwca 2005 r.
Find objects similar to this one.
21.  Edition Działania profilaktyczne w bibliotece : wskazówki metodyczne
Find objects similar to this one.
22.  Edition Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995)
Find objects similar to this one.
23.  Edition Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne : materiały z międzynarodowego seminarium "Zachowanie dziedzictwa kulturowego : dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie", Warszawa 5-7 grudnia 1994 r.
Find objects similar to this one.
24.  Edition Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r.
Find objects similar to this one.
25.  Edition E-learning - nowe aspekty : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010 r.
Find objects similar to this one.
26.  Edition E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-34 września 2009 r.
Find objects similar to this one.
27.  Edition Elektroniczne dostarczanie dokumentów : nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa - Janiszewska, Kamila
Find objects similar to this one.
28.  Edition Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy - Maj, Jerzy
Find objects similar to this one.
29.  Edition Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie - Dura, Anna
Find objects similar to this one.
30.  Edition Ewidencja materiałów bibliotecznych : prawne regulacje
Find objects similar to this one.
31.  Edition Folksonomie czyli Społecznościowe opisywanie treści : poradnik - Stępień, Kamil
Find objects similar to this one.
32.  Edition Format USMARC rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego - Burchard, Maria
Find objects similar to this one.
33.  Edition Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki - Lenartowicz, Maria
Find objects similar to this one.
34.  Edition Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom powiatowy : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Biblioteka powiatowa '99 - pierwsze doświadczenia i wnioski", Radom/Jedlnia Letnisko 20-22 września 1999
Find objects similar to this one.
35.  Edition Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarządzanie, funkcje, standardy" Rzeszów, 17-18 maja 1999
Find objects similar to this one.
36.  Edition Informacja biznesowa w bibliotece : materiały II Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy, Szczecin 19-21 października 1994 r.
Find objects similar to this one.
37.  Edition Informacja elektroniczna a prawo autorskie : materiały z warsztatów Warszawa 30 września - 1 października 1999
Find objects similar to this one.
38.  Edition Internet : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych - Śliwińska, Elwira
Find objects similar to this one.
39.  Edition Jaka biblioteka publiczna - Wołosz, Jan
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>