polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

89.  Edition Diagnoza długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego : badania jakościowe - Jasiewicz, Justyna; Kisilowska, Małgorzata; Paul, Małgorzata; Zając, Michał
Find objects similar to this one.
90.  Edition Dokumentacja i informacja naukowa : zarys problematyki i kierunki rozwoju - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
91.  Edition Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece / Dariusz Grygrowski - Grygrowski, Dariusz
Find objects similar to this one.
92.  Edition Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce - Firlej-Buzon, Aneta
Find objects similar to this one.
93.  Edition Drukowany świat - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
94.  Edition Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa, 3-4 czerwca 2005 r.
Find objects similar to this one.
95.  Edition Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich - Kowalska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
96.  Edition Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO : [standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO]
Find objects similar to this one.
97.  Edition Działania profilaktyczne w bibliotece : wskazówki metodyczne
Find objects similar to this one.
98.  Edition Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka : wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży / red. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert
Find objects similar to this one.
99.  Edition Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995)
Find objects similar to this one.
100.  Edition Dziecko w świecie emocji literackich - Papuzińska, Joanna
Find objects similar to this one.
101.  Edition Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne : materiały z międzynarodowego seminarium "Zachowanie dziedzictwa kulturowego : dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie", Warszawa 5-7 grudnia 1994 r.
Find objects similar to this one.
102.  Edition Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r.
Find objects similar to this one.
103.  Edition Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju : konferencja międzynarodowa w 50. rocznicę podpisania konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Warszawa 13-15 maja 2004 r.
Find objects similar to this one.
104.  Edition Dzieje bibliografii w Polsce - Korpała, Józef (1905-1989)
Find objects similar to this one.
105.  Edition Dzieje książki w Polsce 1944-1989 : wybór źródeł / Dariusz Jarosz - Jarosz, Dariusz
Find objects similar to this one.
106.  Edition Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach - Drzewiecki, Marcin (1948-2012)
Find objects similar to this one.
107.  Edition Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska - Kurkowska, Ewa Jadwiga
Find objects similar to this one.
108.  Edition Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży - Materska, Katarzyna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>