polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

54.  Edition Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury / pod red. Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery
Find objects similar to this one.
55.  Edition Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
56.  Edition Indeksowanie treści : porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych / Piotr Malak - Malak, Piotr
Find objects similar to this one.
57.  Edition Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes
Find objects similar to this one.
58.  Edition Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy - Materska, Katarzyna
Find objects similar to this one.
59.  Edition Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego
Find objects similar to this one.
60.  Edition Internet i biblioteka - Dobrowolski, Zdzisław
Find objects similar to this one.
61.  Edition Jakość usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL - Sidor, Maria Wanda
Find objects similar to this one.
62.  Edition Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król
Find objects similar to this one.
63.  Edition Jakub Wujek (1541-1597) - pisarz, tłumacz i misjonarz - Kuźmina, Dariusz
Find objects similar to this one.
64.  Edition Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki
Find objects similar to this one.
65.  Edition Językoznawstwo dla studentów informacji naukowe - Bojar, Bożenna
Find objects similar to this one.
66.  Edition Kartoteka wzorcowa języka KABA. Cz. 1, Nazwy własne
Find objects similar to this one.
67.  Edition Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria - Łysakowski, Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
68.  Edition Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku - Kuźmina, Dariusz
Find objects similar to this one.
69.  Edition Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
70.  Edition Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
71.  Edition Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych / pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka
Find objects similar to this one.
72.  Edition Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz - Jasiewicz, Justyna
Find objects similar to this one.
73.  Edition Komputery, biblioteki, systemy : podręcznik - Radwański, Aleksander
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>