polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

554.  Edition Halina Bachulska (1895-1962) - Widerszalowa, Elżbieta
Find objects similar to this one.
555.  Edition Hanna Uniejewska - (1921-1988) - Wrzosek, Stefan
Find objects similar to this one.
556.  Edition Hasła przedmiotowe rozwinięte w katalogu centralnym NUKAT krok ku postkoordynacji - Nasiłowska, Maria; Zarudzka, Małgorzata
Find objects similar to this one.
557.  Edition Hasło opisu bibliograficznego - Lenartowicz, Maria
Find objects similar to this one.
558.  Edition Hasło przedmiotowe a adekwatny opis przedmiotowy - Błaziak, Maria
Find objects similar to this one.
559.  Edition Hasło przedmiotowe jako adnotacja i klucz wyszukiwawczy w systemach tradycyjnych i zautomatyzowanych - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
560.  Edition Hasło wzorcowe opisu bibliograficznego - Lenartowicz, Maria
Find objects similar to this one.
561.  Edition Helena Radlińska (1879—1954) - Lepalczyk, Irena
Find objects similar to this one.
562.  Edition Henryk Kołodziejski jako bibliotekarz - Kramm, Janina
Find objects similar to this one.
563.  Edition Henryk Sawoniak (1912-2003) - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
564.  Edition Herby Prus Królewskich i Prus Książęcych jako znaki wodne - Budka, Włodzimierz
Find objects similar to this one.
565.  Edition Heurystyka - geneza oraz współczesne zastosowania - Firlej-Buzon, Aneta
Find objects similar to this one.
566.  Edition Heurystyka informacyjna - Materska, Katarzyna
Find objects similar to this one.
567.  Edition Heurystyka w praktyce: realizacja kwerendy dotyczącej udziału społecznego w procesie ustawodawczym w Polsce - Popowska, Hanna
Find objects similar to this one.
568.  Edition Hinc Omnia - nowy budynek BUW - Kałuba, Maciek; Penconek, Magda; Surowiec, Krzysztof; Żochowska, Joanna
Find objects similar to this one.
569.  Edition Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) - naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. - Nowak, Piotr
Find objects similar to this one.
570.  Edition Historyczna rola bibliotek ludowych pod zaborem pruskim - Jakubczyk, Witold
Find objects similar to this one.
571.  Edition Historyk, bibliotekarz i edytor — profesor Helena Więckowska - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
572.  Edition Holenderski narodowy system informacji dla edukacji - Verkoeyen, C. M .R.
Find objects similar to this one.
573.  Edition Holenderski system informacji o materiałach kartograficznych - CCK - Babik, Wiesław
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>