polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

574.  Edition Idea centralnej biblioteki ekonomicznej w Polsce - Uniejewska, Hanna
Find objects similar to this one.
575.  Edition Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeństwa informacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej - Winogradow, Władimir A.
Find objects similar to this one.
576.  Edition IMPACT — programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju rynku usług informacyjnych - Ogonowska, Anna
Find objects similar to this one.
577.  Edition Indeksowanie w XXI wieku : ewolucja i współczesne funkcje pojęcia - Pacek, Jarosław
Find objects similar to this one.
578.  Edition Indeks przedmiotowy : główne zagadnienia związane z opracowaniem indeksów do tablic UKD - Załęska, Maria
Find objects similar to this one.
579.  Edition Indeksy przedmiotowe do katalogu systematycznego - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
580.  Edition Indeksy przedmiotowe do tablic klasyfikacyjnych : problemy praktyczne - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
581.  Edition Indeksy systematyczne do katalogów przedmiotowych - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
582.  Edition Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana - Artowicz, Elżbieta
Find objects similar to this one.
583.  Edition Infobrokerstwo w Polsce - Kamińska, Maria H.
Find objects similar to this one.
584.  Edition Informacja, język i wiedza w ujęciu Karla R. Poppera - Stanula-Boroń, Małgorzata
Find objects similar to this one.
585.  Edition Informacja a podejście informacyjne - Sokołow, Arkadij W.
Find objects similar to this one.
586.  Edition Informacja farmaceutyczna w krajach Unii Europejskiej : motywy, narzędzia i techniki wyszukiwawcze - Borettini, Paweł
Find objects similar to this one.
587.  Edition Informacja jako element polityki naukowej charakterystyka działalności Ośrodka Informacji Naukowej PAN - Boguska, Irena; Gromek, Andrzej
Find objects similar to this one.
588.  Edition Informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna w ocenie ekonomistów - Dąbrowski, Henryk
Find objects similar to this one.
589.  Edition Informacja naukowa dla kadr kierujących badaniami w naukach społecznych - Reblin, Bodo
Find objects similar to this one.
590.  Edition Informacja naukowa dla władz centralnych i kadr kierowniczych - Ługowski, Bronisław
Find objects similar to this one.
591.  Edition Informacja naukowa i informatyka - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
592.  Edition Informacja naukowa i techniczna dla kadr kierowniczych - Richter, Walter
Find objects similar to this one.
593.  Edition Informacja naukowa jako dziedzina wiedzy - Leska, Maria; Leski, Kazimierz
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>