polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

135.  Edition Jaka biblioteka publiczna - Wołosz, Jan
Find objects similar to this one.
136.  Edition Jak automatyzujemy biblioteki publiczne? : materiały z ogólnopolskej konferencji nt. "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa/Miedzeszyn 6-8 listopada 2000 r.
Find objects similar to this one.
137.  Edition Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik - Radwański, Aleksander
Find objects similar to this one.
138.  Edition Jakość bibliotek w naszych rękach : materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 września 2010 r. / red. Joanna Chapska, Grzegorz Figiel.
Find objects similar to this one.
139.  Edition Jakość usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL - Sidor, Maria Wanda
Find objects similar to this one.
140.  Edition Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król
Find objects similar to this one.
141.  Edition Jak pomagać bibliotekom ? : dylematy czasu przemian : materiały z konferencji, Cedzyna 18-20 wrzesień 1994 r.
Find objects similar to this one.
142.  Edition Jakub Wujek (1541-1597) - pisarz, tłumacz i misjonarz - Kuźmina, Dariusz
Find objects similar to this one.
143.  Edition Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki
Find objects similar to this one.
144.  Edition Języki informacyjno-wyszukiwawcze : katalogi rzeczowe - Sadowska, Jadwiga; Turowska, Teresa
Find objects similar to this one.
145.  Edition Językoznawstwo dla studentów informacji naukowe - Bojar, Bożenna
Find objects similar to this one.
146.  Edition Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić czyli Komunikacja w bibliotece - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
147.  Edition Kartoteka wzorcowa języka KABA : stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym - Głowacka, Teresa
Find objects similar to this one.
148.  Edition Kartoteka wzorcowa języka KABA. Cz. 1, Nazwy własne
Find objects similar to this one.
149.  Edition Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC : poradnik
Find objects similar to this one.
150.  Edition Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria - Łysakowski, Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
151.  Edition Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku - Kuźmina, Dariusz
Find objects similar to this one.
152.  Edition Katedra bibliografji w Szkole Głównej Warszawskiej : referat wygłoszony na posiedzeniu Zwiazku Bibliotekarzy Polskich w dniu 17 lutego 1918 r. - Muszkowski, Jan (1882-1953)
Find objects similar to this one.
153.  Edition Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
154.  Edition Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>