polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

640.  Edition Jak biblioteka placówki PAN może stać się biblioteką centralną? - Sieradzki, Ignacy
Find objects similar to this one.
641.  Edition Jak dogonić czas, czyli o aktualizowaniu wydawnictw informacyjnych - Gawroński, Andrzej
Find objects similar to this one.
642.  Edition Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT - Dobrzyńska-Lankosz, Ewa
Find objects similar to this one.
643.  Edition Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 6-7 czerwca 2011 r.) - Korycińska-Huras, Agnieszka
Find objects similar to this one.
644.  Edition Jakość bibliotek obsługujących osoby z niepełnosprawnością - przegląd instrumentów badawczych - Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
645.  Edition Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 26-27 lutego 2009 r.) - Kamińska, Joanna; Żołędowska-Król, Beata
Find objects similar to this one.
646.  Edition Jakość usług Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opinii użytkowników - Slesar, Małgorzata
Find objects similar to this one.
647.  Edition Jan Muszkowski : uczony — bibliolog - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
648.  Edition Jeszcze o biblii Bernarda Maciejowskiego - Birkenmajer, Aleksander
Find objects similar to this one.
649.  Edition Jeszcze o bibliotekarzach dyplomowanych - Dunin, Janusz
Find objects similar to this one.
650.  Edition Jeszcze o udostępnianiu - Howorka, Bolesław
Find objects similar to this one.
651.  Edition Jeszcze raz o bibliotekoznawstwie - Ratajewski, Jerzy (1928-1999)
Find objects similar to this one.
652.  Edition Jeszcze w sprawie autorstwa „Bibliologii” z w. XIX - Wędzki, Andrzej
Find objects similar to this one.
653.  Edition Jeszcze „O katalogach bibliotecznych jako narzędziach informacji” - Olczakowa, Jadwiga
Find objects similar to this one.
654.  Edition Język ART podstawowe założenia projektowe - Popowska, Hanna
Find objects similar to this one.
655.  Edition Język haseł przedmiotowych dla katalogów online bibliotek akademickich - Głowacka, Teresa
Find objects similar to this one.
656.  Edition Język haseł przedmiotowych KABA po sześciu latach istnienia - Głowacka, Teresa
Find objects similar to this one.
657.  Edition Język haseł przedmiotowych KABA — wybrane problemy realizacji projektu - Woźniak, Jadwiga
Find objects similar to this one.
658.  Edition Język haseł przedmiotowych w formie kartoteki wzorcowej - Woźniak, Jadwiga
Find objects similar to this one.
659.  Edition Język haseł przedmiotowych XXI wieku - Burchard, Maria; Kucewicz, Anna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>