polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

66.  Edition Kartoteka wzorcowa języka KABA. Cz. 1, Nazwy własne
Find objects similar to this one.
67.  Edition Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria - Łysakowski, Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
68.  Edition Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku - Kuźmina, Dariusz
Find objects similar to this one.
69.  Edition Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
70.  Edition Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
71.  Edition Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych / pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka
Find objects similar to this one.
72.  Edition Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz - Jasiewicz, Justyna
Find objects similar to this one.
73.  Edition Komputery, biblioteki, systemy : podręcznik - Radwański, Aleksander
Find objects similar to this one.
74.  Edition Komputery w bibliotekach - Polska'94 : I Forum SBP'94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994
Find objects similar to this one.
75.  Edition Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak
Find objects similar to this one.
76.  Edition Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki - Nahotko, Marek
Find objects similar to this one.
77.  Edition Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce : [informacja edukacja] - Zybert, Elżbieta Barbara
Find objects similar to this one.
78.  Edition Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej
Find objects similar to this one.
79.  Edition Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej
Find objects similar to this one.
80.  Edition Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
81.  Edition Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce : (do 2000 roku) - Taraszkiewicz, Beata
Find objects similar to this one.
82.  Edition Książka wśród ludzi - Radlińska, Helena (1879-1954)
Find objects similar to this one.
83.  Edition Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie - Góralska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
84.  Edition Książki pierwsze, książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński - Leszczyński, Grzegorz
Find objects similar to this one.
85.  Edition Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>