polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

147.  Edition Kartoteka wzorcowa języka KABA : stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym - Głowacka, Teresa
Find objects similar to this one.
148.  Edition Kartoteka wzorcowa języka KABA. Cz. 1, Nazwy własne
Find objects similar to this one.
149.  Edition Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC : poradnik
Find objects similar to this one.
150.  Edition Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria - Łysakowski, Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
151.  Edition Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku - Kuźmina, Dariusz
Find objects similar to this one.
152.  Edition Katedra bibliografji w Szkole Głównej Warszawskiej : referat wygłoszony na posiedzeniu Zwiazku Bibliotekarzy Polskich w dniu 17 lutego 1918 r. - Muszkowski, Jan (1882-1953)
Find objects similar to this one.
153.  Edition Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
154.  Edition Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
155.  Edition Klasyfikacja i katalog rzeczowy / Helena Falkowska. Technika udostępniania księgozbioru w bibliotece szkolnej / Ignacy Jurewicz. Wyd. 4 nowe zm. - Falkowska, Helena (1909-1988); Jurewicz, Ignacy
Find objects similar to this one.
156.  Edition Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji
Find objects similar to this one.
157.  Edition Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych / pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka
Find objects similar to this one.
158.  Edition Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty
Find objects similar to this one.
159.  Edition Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz - Jasiewicz, Justyna
Find objects similar to this one.
160.  Edition Komputery, biblioteki, systemy : podręcznik - Radwański, Aleksander
Find objects similar to this one.
161.  Edition Komputery w bibliotekach - Polska'94 : I Forum SBP'94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994
Find objects similar to this one.
162.  Edition Komputeryzacja bibliotek publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Komputeryzacja bibliotek publicznych - stan i zamierzenia", Supraśl k. Białegostoku 3-5 czerwca 1996 r.
Find objects similar to this one.
163.  Edition Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji "Automatyzacja bibliotek publicznych", Miedzeszyn 20-22 listopada 2002 r.
Find objects similar to this one.
164.  Edition Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak
Find objects similar to this one.
165.  Edition Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki - Nahotko, Marek
Find objects similar to this one.
166.  Edition Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce : [informacja edukacja] - Zybert, Elżbieta Barbara
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>