polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

190.  Edition Listy / Stefan Demby - Demby, Stefan (1862-1939)
Find objects similar to this one.
191.  Edition Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. Wyd. 2. - Krzemińska, Wanda
Find objects similar to this one.
192.  Edition Logistyka mediów : poligrafia / Wiesław Cetera - Cetera, Wiesław
Find objects similar to this one.
193.  Edition Marketing w bibliotece - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
194.  Edition Matematyka dla humanistów : elementy matematyki dla studentów nauk humanistycznych i społecznych - Polkowski, Lech Tadeusz; Semeniuk-Polkowska, Maria
Find objects similar to this one.
195.  Edition Meandry polskiego bibliotekarstwa (1991-2011) / Jan Wołosz - Wołosz, Jan
Find objects similar to this one.
196.  Edition Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod red. Doroty Pietrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
197.  Edition Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
198.  Edition Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Wyd.3 uzup. - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
199.  Edition Metodyka bibliograficzna : poradnik dla autorów bibliografii specjalnych / praca zbior. pod red. Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka.
Find objects similar to this one.
200.  Edition Metodyka pracy z czytelnikiem : praca zbiorowa / pod red. nacz. Feliksa Popławskiego
Find objects similar to this one.
201.  Edition Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji / Elżbieta Barbara Zybert
Find objects similar to this one.
202.  Edition Między teorią a praktyką bibliotekarską - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016)
Find objects similar to this one.
203.  Edition Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnik bibliograficzny
Find objects similar to this one.
204.  Edition Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
205.  Edition Modelowanie rozległych systemów informacyjnych : zdrowie i kultura - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
206.  Edition Model sieci informacyjnych - Gliński, Wiesław
Find objects similar to this one.
207.  Edition Morze i Pomorze : książki, czasopisma, filmy - Wadowski, Jerzy
Find objects similar to this one.
208.  Edition Mowa na zgromadzeniu organizacyjnym Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie / Stanisław Krzemiński - Krzemiński, Stanisław (1839-1912)
Find objects similar to this one.
209.  Edition Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej - Papuzińska, Joanna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>