polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

90.  Edition Marketing w bibliotece - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
91.  Edition Matematyka dla humanistów : elementy matematyki dla studentów nauk humanistycznych i społecznych - Polkowski, Lech Tadeusz; Semeniuk-Polkowska, Maria
Find objects similar to this one.
92.  Edition Meandry polskiego bibliotekarstwa (1991-2011) / Jan Wołosz - Wołosz, Jan
Find objects similar to this one.
93.  Edition Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod red. Doroty Pietrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert
Find objects similar to this one.
94.  Edition Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
95.  Edition Modelowanie rozległych systemów informacyjnych : zdrowie i kultura - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
96.  Edition Model sieci informacyjnych - Gliński, Wiesław
Find objects similar to this one.
97.  Edition Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej - Papuzińska, Joanna
Find objects similar to this one.
98.  Edition Mój bajarz odnowiony : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska - Papuzińska, Joanna
Find objects similar to this one.
99.  Edition Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej
Find objects similar to this one.
100.  Edition Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro przy współpr. Mariusza Luterka
Find objects similar to this one.
101.  Edition Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie
Find objects similar to this one.
102.  Edition Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kuźminy i Marka Tobery
Find objects similar to this one.
103.  Edition Naukowe czasopisma elektroniczne - Nahotko, Marek
Find objects similar to this one.
104.  Edition Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki
Find objects similar to this one.
105.  Edition Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki - Nicholas, David
Find objects similar to this one.
106.  Edition Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 października 1998 r. : [IV Forum SBP]
Find objects similar to this one.
107.  Edition Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej / Hanna Batorowska - Batorowska, Hanna
Find objects similar to this one.
108.  Edition Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej
Find objects similar to this one.
109.  Edition Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod. red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>