polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

99.  Edition Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej
Find objects similar to this one.
100.  Edition Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro przy współpr. Mariusza Luterka
Find objects similar to this one.
101.  Edition Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie
Find objects similar to this one.
102.  Edition Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kuźminy i Marka Tobery
Find objects similar to this one.
103.  Edition Naukowe czasopisma elektroniczne - Nahotko, Marek
Find objects similar to this one.
104.  Edition Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki
Find objects similar to this one.
105.  Edition Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki - Nicholas, David
Find objects similar to this one.
106.  Edition Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 października 1998 r. : [IV Forum SBP]
Find objects similar to this one.
107.  Edition Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej / Hanna Batorowska - Batorowska, Hanna
Find objects similar to this one.
108.  Edition Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej
Find objects similar to this one.
109.  Edition Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod. red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty
Find objects similar to this one.
110.  Edition Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
111.  Edition "Poeci na tułaczce" : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947 - Podgórski, Wojciech Jerzy
Find objects similar to this one.
112.  Edition Polonika z obszaru niemieckojęzycznego - poza granicami Rzeczypospolitej - w XVI wieku - Puchalski, Jacek
Find objects similar to this one.
113.  Edition Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 / Agnieszka Łakomy - Łakomy, Agnieszka
Find objects similar to this one.
114.  Edition Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca
Find objects similar to this one.
115.  Edition Praca z użytkownikiem w bibliotece - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
116.  Edition Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej - Howorka, Bolesław
Find objects similar to this one.
117.  Edition Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki - Zając, Michał
Find objects similar to this one.
118.  Edition "Przegląd Biblioteczny" : monografia / Zbigniew Gruszka - Gruszka, Zbigniew
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>