polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

924.  Edition Na drodze do polskiej instrukcji alfabetycznego katalogowania - Grycz, Józef (1890-1954)
Find objects similar to this one.
925.  Edition Nadzwyczajny zjazd bibljotekarzy i bibljofilów ku uczczeniu pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 10—11.XI. 1935 r.
Find objects similar to this one.
926.  Edition Na jaką ustawę o bibliotekach czekamy? - Horodyski, Bogdan
Find objects similar to this one.
927.  Edition Najstarsze druki polskiego prawa ziemskiego (Syntagmata) - Roman, Stanisław
Find objects similar to this one.
928.  Edition Najstarszy rękopis Bibljoteki Kórnickiej - Kozłowska-Budkowa, Zofja
Find objects similar to this one.
929.  Edition Na jubileusz Wojciecha Gieleckiego kustosza Biblioteki Jagiellońskiej - Barowa, Irena
Find objects similar to this one.
930.  Edition Na marginesie artykułu Andrzeja Mężyńskiego "Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości" - Nowak, Piotr
Find objects similar to this one.
931.  Edition Na marginesie książki Jadwigi Sadowskiej "Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej : poradnik" : pytania i wątpliwości - Bereśniewicz, Maria
Find objects similar to this one.
932.  Edition Na przełomie epok - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
933.  Edition Narastanie zasobu starych druków Biblioteki Jagiellońskiej - Lewicka-Kamińska, Anna
Find objects similar to this one.
934.  Edition Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT po dwóch latach pracy - Burchard, Maria
Find objects similar to this one.
935.  Edition Narodowy węgierski plan badan bibliotekoznawczych - Remerowa, Zofia Krystyna (1898-1986)
Find objects similar to this one.
936.  Edition Narodowy Zasób Biblioteczny - Marszałek, Leon
Find objects similar to this one.
937.  Edition Narzędzia kontroli jakości nauczania w szkołach wyższych na przykładzie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
938.  Edition Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Osiewalska, Anna
Find objects similar to this one.
939.  Edition Narzędzie ewaluacji serwisów internetowych o zdrowiu - wstępna faza konstrukcji oraz charakterystyka trudności metodologicznych związanych z tworzeniem instrumentu do oceny jakości internetowych zasobów informacji o tematyce zdrowotnej - Dobrogowska-Schlebusch, Ewa; Niedźwiedzka, Barbara
Find objects similar to this one.
940.  Edition Nasza przyszłość: biblioteka elektroniczna czy biblioteka cyfrowa? - Michalska-Garbacz, Anna
Find objects similar to this one.
941.  Edition NATIS w warunkach obecnej i przewidywanej wymiany informacji - Górski, Piotr
Find objects similar to this one.
942.  Edition Naturalny wróg czy naturalny sprzymierzeniec - Piasecki, Władysław (1901-1978)
Find objects similar to this one.
943.  Edition Nauczanie kompetencji informacyjnych na przykładzie praktyk stosowanych w Docklands Library Uniwersity of East London - Cyran, Katarzyna; Gościk, Monika
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>