polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1231.  Edition O adnotacji zalecającej - Wołoszin, D. A.
Find objects similar to this one.
1232.  Edition O aktualnych sprawach czytelnictwa i bibliografii - Wróblewski, Adam
Find objects similar to this one.
1233.  Edition Obcojęzyczne książki autorów polskich prezentowane w katalogach elektronicznych bibliotek narodowych wybranych krajów Unii Europejskiej - Michalak, Katarzyna
Find objects similar to this one.
1234.  Edition O bibliografiach dla wszystkich : poradnik-informator - Korpała, Józef (1905-1989)
Find objects similar to this one.
1235.  Edition O bibliografii regionalnej - Głowińska, Maria
Find objects similar to this one.
1236.  Edition O bibliografii zalecającej w Polsce - Brudnicki, Jan Zdzisław
Find objects similar to this one.
1237.  Edition O bibliotekach duńskich - Słabczyński, Wacław
Find objects similar to this one.
1238.  Edition O bibljografii : przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie miane dnia 22 marca 1865 r. przy rozpoczęciu wykładu z tej umiejętności. - Estreicher, Karol (1827-1908)
Find objects similar to this one.
1239.  Edition Obieg informacji w nauce i technice - Paul Wasserman
Find objects similar to this one.
1240.  Edition O bieżącą międzynarodową bibliografię bibliografii - Sawoniak, Henryk (1912-2003)
Find objects similar to this one.
1241.  Edition Obliczanie czasu pracy bibljotekarskiej - Łysakowski, Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
1242.  Edition Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki
Find objects similar to this one.
1243.  Edition Oblicze Biblioteki Lenina - Remer, Tadeusz
Find objects similar to this one.
1244.  Edition Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych. Perspektywa pracodawcy - Jachimczyk, Adam
Find objects similar to this one.
1245.  Edition Obraz harmonizacji terminologii w Internecie - Czermiński, Jurand B.
Find objects similar to this one.
1246.  Edition Obsługa informacyjna w bibliotekach warszawskich : materiały z konferencji "Problemy obsługi informacyjnej w bibliotekach warszawskich" Warszawa, Biblioteka Narodowa 9 V 2001 r.
Find objects similar to this one.
1247.  Edition Obsługa języka haseł przedmiotowych przez format USMARC i oprogramowanie VTLS - Paluszkiewicz, Anna (1941-2004)
Find objects similar to this one.
1248.  Edition Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji) - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
1249.  Edition Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej : sieci - informacja - dane - software - Krzysztofek, Kazimierz
Find objects similar to this one.
1250.  Edition Obszary współpracy bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i jej organizacja - Kocznorowska, Krystyna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>