polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

223.  Edition O bibliografiach dla wszystkich : poradnik-informator - Korpała, Józef (1905-1989)
Find objects similar to this one.
224.  Edition Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki
Find objects similar to this one.
225.  Edition Obsługa informacyjna w bibliotekach warszawskich : materiały z konferencji "Problemy obsługi informacyjnej w bibliotekach warszawskich" Warszawa, Biblioteka Narodowa 9 V 2001 r.
Find objects similar to this one.
226.  Edition Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki - Nicholas, David
Find objects similar to this one.
227.  Edition Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 października 1998 r. : [IV Forum SBP]
Find objects similar to this one.
228.  Edition Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej / Hanna Batorowska - Batorowska, Hanna
Find objects similar to this one.
229.  Edition Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej
Find objects similar to this one.
230.  Edition Od rękopisów po bazy danych
Find objects similar to this one.
231.  Edition Od skryptoriów po nowe media : materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
232.  Edition Ogólnokrajowa narada bibliografów : Warszawa 19 lutego 1956 : materiały
Find objects similar to this one.
233.  Edition Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy, Warszawa 16-18 lutego 1956 : księga pamiątkowa / [red.Bogdan Horodyski]
Find objects similar to this one.
234.  Edition O obowiązkach bibljotekarza / przez Stanisława Dunin-Borkowskiego ; wyd. jubileuszowe przygot. Zygmunt Mocarski - Dunin-Borkowski, Stanisław (1782-1850)
Find objects similar to this one.
235.  Edition Opracowanie przedmiotowe w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskich warsztatów, Warszawa 18-20 października 2000 r.
Find objects similar to this one.
236.  Edition Opracowanie rzeczowe
Find objects similar to this one.
237.  Edition Organizacja i administracja bibliotek : praca zbiorowa / pod red. Bernarda Olejniczaka
Find objects similar to this one.
238.  Edition Organizacja i technika udostępniania zbiorów bibliotecznych. Wyd.2 popr. - Lenczowski , Artur
Find objects similar to this one.
239.  Edition Organizacja przestrzenna i wyposażenie biblioteki publicznej - Maj, Jerzy
Find objects similar to this one.
240.  Edition Organizatorzy i inspiratorzy
Find objects similar to this one.
241.  Edition Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod. red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty
Find objects similar to this one.
242.  Edition O stanowisko Karola Estreichera w dziejach badań literackich / Jan Muszkowski - Muszkowski, Jan (1882-1953)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>