polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1008.  Edition O adnotacji zalecającej - Wołoszin, D. A.
Find objects similar to this one.
1009.  Edition O aktualnych sprawach czytelnictwa i bibliografii - Wróblewski, Adam
Find objects similar to this one.
1010.  Edition Obcojęzyczne książki autorów polskich prezentowane w katalogach elektronicznych bibliotek narodowych wybranych krajów Unii Europejskiej - Michalak, Katarzyna
Find objects similar to this one.
1011.  Edition O bibliografii regionalnej - Głowińska, Maria
Find objects similar to this one.
1012.  Edition O bibliografii zalecającej w Polsce - Brudnicki, Jan Zdzisław
Find objects similar to this one.
1013.  Edition O bibliotekach duńskich - Słabczyński, Wacław
Find objects similar to this one.
1014.  Edition O bibljografii : przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie miane dnia 22 marca 1865 r. przy rozpoczęciu wykładu z tej umiejętności. - Estreicher, Karol (1827-1908)
Find objects similar to this one.
1015.  Edition Obieg informacji w nauce i technice - Paul Wasserman
Find objects similar to this one.
1016.  Edition O bieżącą międzynarodową bibliografię bibliografii - Sawoniak, Henryk (1912-2003)
Find objects similar to this one.
1017.  Edition Obliczanie czasu pracy bibljotekarskiej - Łysakowski, Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
1018.  Edition Oblicze Biblioteki Lenina - Remer, Tadeusz
Find objects similar to this one.
1019.  Edition Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych. Perspektywa pracodawcy - Jachimczyk, Adam
Find objects similar to this one.
1020.  Edition Obraz harmonizacji terminologii w Internecie - Czermiński, Jurand B.
Find objects similar to this one.
1021.  Edition Obsługa języka haseł przedmiotowych przez format USMARC i oprogramowanie VTLS - Paluszkiewicz, Anna (1941-2004)
Find objects similar to this one.
1022.  Edition Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji) - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
1023.  Edition Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej : sieci - informacja - dane - software - Krzysztofek, Kazimierz
Find objects similar to this one.
1024.  Edition Obszary współpracy bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i jej organizacja - Kocznorowska, Krystyna
Find objects similar to this one.
1025.  Edition Obyś zbiory gromadził — dylematy czasu obecnego - Żmigrodzki, Zbigniew
Find objects similar to this one.
1026.  Edition Ocena jakości dokumentów a nowe media - Pawłowski, Adam
Find objects similar to this one.
1027.  Edition Ocena skuteczności działalności biblioteki - Wojciechowska, Maja
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>