polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Learning, Teaching, Practice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

110.  Edition Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
111.  Edition "Poeci na tułaczce" : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947 - Podgórski, Wojciech Jerzy
Find objects similar to this one.
112.  Edition Polonika z obszaru niemieckojęzycznego - poza granicami Rzeczypospolitej - w XVI wieku - Puchalski, Jacek
Find objects similar to this one.
113.  Edition Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 / Agnieszka Łakomy - Łakomy, Agnieszka
Find objects similar to this one.
114.  Edition Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca
Find objects similar to this one.
115.  Edition Praca z użytkownikiem w bibliotece - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
116.  Edition Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej - Howorka, Bolesław
Find objects similar to this one.
117.  Edition Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki - Zając, Michał
Find objects similar to this one.
118.  Edition "Przegląd Biblioteczny" : monografia / Zbigniew Gruszka - Gruszka, Zbigniew
Find objects similar to this one.
119.  Edition Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik - Antczak, Mariola; Nowacka, Anna
Find objects similar to this one.
120.  Edition Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 12-13.10.2007 r. / [red. tomu Jadwiga Sadowska]
Find objects similar to this one.
121.  Edition Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym : zagadnienia relewancji - Artowicz, Elżbieta
Find objects similar to this one.
122.  Edition Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa / pod red.Marii Burchard, Kamili Grzędzińskiej, Agnieszki Kasprzyk
Find objects similar to this one.
123.  Edition Samorządowa biblioteka publiczna : poradnik - Burakowski, Jan
Find objects similar to this one.
124.  Edition Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie / Elżbieta Jamróz-Stolarska - Jamróz-Stolarska, Elżbieta
Find objects similar to this one.
125.  Edition Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Find objects similar to this one.
126.  Edition Słownik pracowników książki polskiej : suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz
Find objects similar to this one.
127.  Edition Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 2 / pod red. Hanny Tadeusiewicz
Find objects similar to this one.
128.  Edition Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego
Find objects similar to this one.
129.  Edition Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>